คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

==>
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 15/11/2564
เอกสารแนบ PDF78.pdf
==>
ประกาศ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 9/07/2564
เอกสารแนบ PDF74.pdf
==>
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา-คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 31/08/2563
เอกสารแนบ PDF69.pdf
==>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ : 24/08/2563
เอกสารแนบ PDF68.pdf
==>
เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสาตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ : 19/08/2563
เอกสารแนบ PDF67.pdf
==>
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Challenge Your English (คณะจะแจ้ง QR Code ทางเว็บไซต์และเพจคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562).
วันที่ : 15/08/2562
เอกสารแนบ PDF49.pdf
==>
ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ : 15/08/2561
เอกสารแนบ PDF29.pdf
==>
รับสมัครผู้ศึกษาต่อศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้ รอบที่ 1/2 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ : 31/01/2561
เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ
==>
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค รายวิชาศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ ภาคเรียนที่ 2/2555 Sec 2,4,5,11 ผู้สอน รศ.มธุรส สว่างบำรุง??????????
วันที่ : 02/01/2013
เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ
==>
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่ : 01/09/2010
เอกสารแนบ MasterSociety.pdf

Total 14 Record 1 2