คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

กำหนดพิธีการไหว้ครู คณะศิลปศาสตรื ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ : 29/06/2010
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารที่แนบมาด้วย : ¡Ó˹´¡ÒÃÇѹäËÇé¤ÃÙ.pdf