คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ : 09/01/2013
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารที่แนบมาด้วย : FEN070879.pdf