คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core value)     M (Mindfulness) ทำด้วยจิต      A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น      E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ      J (Justice) เทิดยุติธรรม      O (Origin) นำเกียรติภูมิ

รายละเอียดข่าว

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์

วันที่ : 21/02/2566
ประเภทข่าว : ข่าวสมัครงาน
เอกสารที่แนบมาด้วย : PDF813.pdf